Danışmanlık Hizmetlerimizi; birçok noktada kesiştikleri hatta iç içe geçtikleri için kesin çizgilerle ayıramasak da 5 başlıkta gruplandırıyoruz:

Müşteri İlişkileri / Deneyimi Yönetimi

 • Müşterileriniz hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz?
 • Bu bilgileri kullanıyor musunuz? Nasıl kullanıyorsunuz?
 • Topladığınız bilgiler gerekli analizleri yapmak için uygun veriler mi?
 • Hangi analizleri düzenli olarak yapıyorsunuz?
 • Müşteri yaşam döngünüz ne kadar kontrolünüz altında?
 • Müşterileriniz ne kadar sadık?
 • Her bir müşteriniz sizinle tesadüfi deneyimleri mi yaşıyor, fark yaratacak deneyimler yaşamaları için planlarınız var mı?
 • ...

Daha birçok soruyu sorma, yanıtları bulma ve uygulamaya alma süreçlerinizde destek olmaya hazırız.
Müşteri

Çağrı / İletişim Merkezi Hizmetleri

Çağrı İletişim Merkezi
Inhouse ve / veya Outsource çözümlerle müşterilerinize Çağrı / İletişim Merkezi kanalı açtınız ya da açmayı mı planlıyorsunuz? Belki de talep eden firmalara Outsource hizmet veriyorsunuz...

Çağrı / İletişim Merkezi hizmetleriniz için:

 • Kurulum / hizmet başlangıcı,
 • Dış kaynak yönetimi,
 • Yeniden yapılanma,
 • Denetim,
 • Müşteri memnuniyeti, kalite, verimlilik, … sorunlarının giderilmesi,
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığının arttırılması,
 • Süreçlerin hazırlanması / optimize edilmesi,

Ve ihtiyaç duyduğunuz diğer konularda destek olmaya hazırız.

Tahsilat

İdari veya yasal takip sürecindeki alacaklarınızın tahsilatında:

 • Stratejilerinizin belirlenmesi,
 • Süreçlerinizin tasarlanması,
 • Organizasyonunuzun yapılandırılması,
 • Operasyonlarınızın kurulması veya çözüm ortağınızın seçilmesi,
 • Datanızın analizi ve yönetimi,
 • Sistem ihtiyaçlarınızın analizi,
 • Tahsilat performansınızın değerlendirilmesi,
 • Tahsilat yetkinliklerinizin ve gelirinizin arttırılması,

Ve diğer ihtiyaçlarınızın giderilmesi için destek olmaya hazırız.
Tahsilat

Çalışan Memnuniyeti

Araştırmalar çalışan memnuniyetinin yükselmesiyle; turn-over oranı, işe alım maliyeti, devamsızlık, hastalık, kalite hataları ve iş kazaları gibi göstergelerde düşüş gözlemlenirken, verimlilik, karlılık, müşteri memnuniyeti, müşteri sayısı, satış, takım performansı ve yaratıcılık göstergelerinde yükseliş gözlemlendiği sonucuna ulaşıyor.

 • Sektörünüze / firmanıza özel hazırlanmış, lokasyon - proje - birim bazında özelleştirilebilir soru setleri ile çalışan memnuniyetinizi online ya da basılı form kullanarak ölçüyoruz.
 • Çalışma sonunda; soru bazlı ve çapraz sorgu çıktılarını içeren PDF formatındaki kapsamlı çalışma raporu ile MS-Excel formatında ham datayı paylaşıyoruz.
 • Talep ederseniz, sonuçları sizin için yorumlayıp gelişim ihtiyaçlarınızı belirliyoruz. Ve gelişim sürecinizde yanınızda yer alıyoruz.
Çalışan Memnuniyeti

Süreç Tasarımı / Yönetimi

Hizmet veren tüm firmalar / kanallar için, odak noktamıza müşteriyi alarak:

 • Mevcut süreçlerin hedefler doğrultusunda analizi,
 • Operasyonel ve idari süreçlerin tasarlanması / revize edilmesi,
 • Süreçlerin devreye alınması aşamasında,

Destek olmaya hazırız.