Dimentoria Kurumsal Eğitim
Eğitimi: "Belirlenmiş bir amaç doğrultusunda, katılımcılarda davranış değişikliği oluşturmak için yürütülen metodik ve bilinçli eylemler serisi." ifadesiyle tanımlıyoruz.

Firmalar dış kaynaklı eğitimlerden:

 • Katılımcılarının amaçlanan yetkinlikleri kazanmalarını,
 • Çalışma arkadaşlarının, kendilerine yatırım yapıldığını hissederek motivasyonlarının ve şirket bağlılıklarının yükselmesini,
 • (Özellikle maliyet odaklı sektörler) Uygun maliyet ve harcamalarının karşılığını almayı, bekliyorlar.

Bu beklentileri karşılayabilmek için, eğitimlerimizi firma kültürüne, süreçlerine ve çalışan profiline göre şekillendiriyoruz.


Dimentoria Eğitim

Eğitim Kodu
: THE-01
Eğitim Adı
: Hedef Odaklı Çağrı Yönetimi
Eğitim Açıklaması
Müşteri Temsilcilerinizden, Agentlarınızdan, Tahsildarlarınızdan, Asistanlarınızdan, ... beklentileriniz neler?

 • Müşteri memnuniyetini arttırmaları mı?
 • Hizmet kalitenizi yükseltmeleri mi?
 • Kusursuz müşteri deneyimi için ellerinden geleni yapmaları mı?
 • Tahsilat, satış, randevu, geri kazanım vd. hedeflerini tutturmaları mı?
 • Mümkün olduğunca ilk çağrıda işlemi sonuca ulaştırmaları mı?
 • SL hedeflerinizi tutturmaları mı?
 • ....
 • Bütün bunları yaparken kendilerini, zamanı ve görüştükleri kişiyi yönetmeleri mi?

Telefonu kullanma amacınız ne olursa olsun, telefonda hizmet veren ekip üyelerinizi; süreçlerinize, teknolojinize, yönetim ve iş yapma biçimlerinize göre beklentilerinizi karşılayabilecek yetkinliklerle donatmak için tasarladığımız eğitimimiz.

Eğitim Kodu
: THE-02
Eğitim Adı
: Etkin Operasyon Yönetimi
Eğitim Açıklaması
Takım Liderleri başta olmak üzere tüm kademedeki operasyon yöneticileri için tasarladığımız bu eğitimde; tüm eğitimlerimizde olduğu gibi firma dinamikleri doğrultusunda, yapılan işin türüne göre, telefonla hizmet operasyonlarının başarılı bir şekilde nasıl yönetilebileceğine ait becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Eğitim sonunda:

 • Ekibini, kendisini ve yöneticisini yönetebilen,
 • Tüm birimlerle etkili iletişim kurabilen,
 • Verimli toplantılar gerçekleştirebilen,
 • Zamanı iyi yönetebilen,
 • Sorunlar oluşmadan önlem alabilen, oluşan sorunlara çözüm getirebilen,
 • Hedeflerinize ulaşmanızda en büyük destekçiniz olacak takım üyelerine sahip olmanızı amaçlıyoruz.

Eğitim Kodu
: THE-03
Eğitim Adı
: Planlama - Raporlama - Data Yönetimi
Eğitim Açıklaması
Bu eğitimle katılımcıların:

 • Operasyon dinamikleri,
 • Veri alma ve anlamlandırma,
 • Planlama,
 • Etkili rapor hazırlama teknikleri,
 • Arama datalarının hazırlanması,
 • Rutin işlerin otomatize edilmesi,
 • Excel, Access ve SQL den destek alma, vb. konularda bilgi sahibi olarak, bu bilgileri uygulamaya aktarmalarını amaçlıyoruz.
Eğitim Kodu
: KYE-01
Eğitim Adı
: Kusursuz Müşteri Deneyimi Arayışı
Eğitim Açıklaması
90'ların ikinci yarısında Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM kavramı ortaya çıktı. Birçok firma müşteri ilişkilerini yönetmek için teknolojik yatırımlar yaptı, departmanlar kurdu, unvanlar verdi. Ancak süreçlerini etkin yönetemedikleri, bu süreçleri yöneten personellerine yeterince yatırım yapmadıkları, teknolojilerini etkin kullanamadıkları için hedefledikleri sonuçları elde edemediler.

Son zamanlarda Müşteri Deneyimi Yönetimi kavramı gündemde. Bu amaçla geliştirilmiş birçok teknolojik ürün mevcut. Firmalar Müşteri Deneyimi Yöneticisi unvanlı personel istihdam etmeye başladılar. Peki deneyimi yönetmekte başarılı olabiliyorlar mı?

Bu eğitimde katılımcıların "Müşteri"yi keşfetmelerini, müşteri odaklı düşünerek, onlara iyi bir deneyim yaşatmak için harekete geçmelerini hedefliyoruz.

Eğitim Kodu
: KYE-02
Eğitim Adı
: Kurum İçi İletişim
Eğitim Açıklaması
Kurum içi iletişim neleri etkiler? İş performansını, verimliliğini, üretkenliğini, çalışan memnuniyetini, bağlılığını... ?

İş gününde herhangi bir kademedeki iş arkadaşından aldığı bir e-mailde, bir telefon görüşmesinde ya da yüzyüze iletişimde yer alan bir ifade, çalışanın odağını bir anda dağıtabilir. Bazen o ifade öyle büyük sorunlara yol açar ki, değer üretmek için harcanacak vakit sorun çözmek için harcanmaya başlar. Çalışanlar hatta departmanlar arasında gayesiz bir üstünlük savaşına dönüşüp, işten ayrılmalar veya çıkartmalarla sonuçlanabilir.

Bu eğitimle iletişim kazalarının kurumunuzun enerjisinden çaldığı payı minimize etmeye odaklanıyoruz.

Eğitim Kodu
: KYE-03
Eğitim Adı
: Yönetim Becerileri
Eğitim Açıklaması
İdareci, Yönetici, Lider, ...

Hangi unvanla, hangi büyüklükteki bir ekibin başında bulunursa bulunsun, hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesini sağlayabilmek için hangi yetkinliklere sahip olmalı ve bu yetkinlikleri nasıl kullanmalı?

Bu eğitimimizde katılımcının kendisini keşfetmesine, ulaştığı sonuçlara göre yol haritasını belirlemesine yardımcı olabilmeyi hedefliyoruz.

Eğitim Kodu
: KYE-04
Eğitim Adı
: Eğiticinin Eğitimi
Eğitim Açıklaması
Herhangi bir konunun hemen hemen tüm detayları hakkında bilgi sahibi olan kişi iyi bir eğitmen midir? Anlatmak, göstermek eğitim midir?

Bu eğitimde:

 • Eğitmenin kurum içindeki rolü ve duruşu,
 • Eğitimin ne olup olmadığı,
 • Fikir aşamasından başlayarak sonuç değerlendirme aşamasına kadar kuruma değer katacak, olumlu sonuçların nasıl elde edilebileceği,
 • Ve eğitimle ilgili tüm detayları, katılımcılarla birlikte inceliyoruz.

Eğitim Kodu
: UE-01
Eğitim Adı
: Son Kullanıcı Eğitimleri
Eğitim Açıklaması
Bir yazılım veya donanım ürününüz mü var? Son kullanıcılar ürününüzü nasıl kullanacaklarını, kendilerine nasıl fayda sağlayacağını bilmiyorlarsa alışkanlıklarını değiştirmeme konusunda daha ısrarlı olacaklar, hatta ürününüzün iyi olmadığını iddia edeceklerdir.

Siz ürününüze odaklanın, biz eğitim çözüm ortağınız olarak:

 • Eğitim / son kullanıcı dokümantasyonunuzu hazırlayalım,
 • Bu süreçte ürününüzü test edip, varsa geliştirme ihtiyaçları konusunda geri bildirim verelim,
 • Başlangıç ve tazeleme eğitimlerinizi planlayıp, gerçekleştirelim,
 • Eğitimlerde aldığımız geri bildirimleri derleyip sizinle paylaşalım,
 • Müşteri memnuniyeti sağlamanıza, ürün başarınızı arttırmanıza yardımcı olalım.